رای به دوچرخه
با عنایت به شروع ثبت نام رسمی از علاقمندان، وظایف ایشان جهت آشنایی و عمل به آنها به شرح ذیل تقدیم می گردد:

- اعتقاد و پایبندی به اهداف موسسه.

- شرکت فعال در برنامه ها و جلسات مجمع عمومی.

- رعایت شئونات و موازین اسلامی و اخلاقی.

- رعایت و اجرای تصمیمات گرفته شده در آئین نامه های داخلی  وکمیته های مختلف موسسه.

- همکاری با کمیته ها در راستای اهداف، استراتژی و وظایف محوله.

- پرداخت حق عضویت تعیین شده.

لطفا برای مطالعه باقی موارد به ادامه مطلب مراجعه نمایید...

- اطاعت از دستورات سرپرست برنامه در همه حال وظیفه افراد شرکت کننده در آن برنامه است. اگرکسی در این مورد بی توجهی کند بنا به گزارش سرپرست برنامه از شرکت در برنامه های دیگر محروم خواهد بود.

 

  ضوابط شرایط اعضاء در برنامه ها :

- متقاضیان شرکت در برنامه ها، نسبت به هریک از برنامه ها (مبتدی، نیمه حرفه ای و حرفه ای) باید از نظر شرایط جسمی و روحی سالم و مناسب حجم برنامه باشند. (آمادگی جسمانی مناسب برای هر برنامه)

- متقاضیان شرکت در برنامه های خارج استانی باید در تمرینات گروهی و برنامه ها با دیگر اعضاء هماهنگ باشند. دفعات شرکت در برنامه ها و مشارکت در امور جاری برنامه ها ملاک های لازم برای انتخاب اعضا برای برنامه های برون استانی خواهد بود که این امر بعهده مدیر یا کمیته فنی است.

- پذیرش مسئولیت محوله از طرف هر یک از اعضاء هیات مدیره جهت انجام امور گروه شامل هماهنگی با هیات مدیره و تدارکات برنامه ها و هماهنگی های لازم با کمیته فنی و مسئولیت کامل اجرای برنامه وجمع آوری نظرات اعضای شرکت کننده و سایر امور محوله .

- در شرایط خاص و بحرانی به درخواست سرپرست برنامه هیات مدیره  (با لحاظ شرایط) تشکیل جلسه مشورتی داده، نظر خود را به سرپرست برنامه ارائه نمایند .

-  تهیه دوچرخه مناسب و همراه داشتن لوازم ایمنی (کلاه، عینک و دستکش) و لوازم یدکی (تیوب، پمپ باد، لوازم پنچرگیری، لنت و یا لقمه ترمز، زنجیر چرخ، گشواره شانزمان و چراغ عقب و جلو در شب)، لباس فصل وکفش مناسب.

- کنترل امور ایمنی نفرات گروه بر عهده سرپرست برنامه میباشد و در صورتیکه نفرات دارای لوازم ایمنی ضروری نباشند طبق نظر سرپرست برنامه یا مسئول فنی از شرکت در برنامه محروم خواهند شد.

با تشکر از توجه و رعایت موارد توسط عزیزان

همیشه دوچرخه